2012. szeptember 16., vasárnap

erzsébet utalvány segély helyett

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást 2012 novemberétől az arra rászoruló családok Erzsébet-utalványban kapják meg. Hatályba lépett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott Erzsébet-utalvány kifizetéséhez szükséges részletszabály. Novembertől a szociálisan rászoruló családok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást már természetbeni ellátásként Erzsébet-utalványban kapják. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggő egyéb kiadásokhoz. Az MSZP elnökségi tagja szerint Szent Erzsébet annak idején legalább önzetlen alamizsnát osztott a hatalom által minden szempontból alattvalónak tekintett rászorulóknak. Az Orbán-kormány most ugyanerre készül - azzal a különbséggel, hogy az intézkedésében még az önzetlenséget se lehet felfedezni. "Többször felhívtuk a figyelmet: a segélyek utalványozása súlyosan sérti a rászorulók emberi méltóságát, akadályozza mindennapi boldogulását, és a feketepiac erősödését is maga után vonja. Ennek ellenére döntöttek úgy a kormánypártok, hogy a jövőben a támogatások jelentős részét Erzsébet-utalványban fizetik ki. Döntöttek arról is, hogy a 2013-as költségvetésben is befagyasztották a gyermekvédelmi támogatást, az anyasági segélyt, a GYES-t, a GYED-et, valamint az utoljára az MSZP által emelt családi pótlékot. Ez utóbbit ráadásul most már végleg megvonják azoktól a családoktól, ahol a gyerekek hiányzása eléri az ötven órát. Holott nem minden esetben a szülők tehetnek arról, hogy a gyermekük - mondjuk a kirekesztő iskolarendszerben elszenvedett folyamatos megaláztatás miatt - nem akar, vagy - mert például a család helyzete miatt dolgozni kényszerül - nem tud bejárni az iskolába. Mindezek együtt egy olyan kormányzati társadalomfilozófiát rajzolnak ki, amely semmilyen szociális és anyagi rászorultságot nem vesz figyelembe, ugyanakkor megfélemlíti, megalázza, sőt megbünteti a szegény családokat akkor is, ha az nem lenne indokolt - például, ha a segélyt korábban is csak hasznos és szükséges holmira fordították, vagy ha a gyerek később rendben bejár az iskolába.